Repo MJRaport dorobku<br />


Raport wygenerowany dnia 19-04-2016

mgr inż. Marcin Jaczewski

h-index: 2 liczba cytowań: 6 Źródło: Google Scholar
liczba cytowań: 2 Źródło: Web of Science
Dorobek liczba l. punktów
Publikacje 13 59
Książki autorskie 1 20
Artykuły z listy B 3 11
Rozdziały z książek 2 8
Materiały konferencyjne (WoS) 2 20
Materiały konferencyjne (spoza WoS) 5

Publikacje
pkt/Scholar/WoS/IF
2015
Materiały konferencyjne
Jaczewski Marcin: Budownictwo zrównoważone – metody projektowania, w: Fizyka budowli w teorii i praktyce. XV Polska konferencja naukowo-techniczna.CD, 2015, Instytut Fizyki Budowli, Katarzyna i Piotr Klemm S.C., ISBN 978-83-936869-3-3, ss. 99-104

–/–/–/–
Jaczewski Marcin, Gajewski Ryszard Robert: Learning Skills, Digital Competencies and Flipped Class: Lessons Learned, w: 13th International Conference on e-Society 2015, 2015, International Association for development of the Information Society

–/–/–/–
2014
Książki autorskie
Jaczewski Marcin, Gajewski Ryszard Robert: PTC Mathcad Prime 3.0 Obliczenia i programowanie, 2014, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-18031-7, 222 s.

20/–/–/–
Rozdziały z książek
Jaczewski Marcin: Wielokryterialna ocena środowiskowa budynków-nowe spojrzenie na proces projektowania, w: Ekologia w budownictwie / Runkiewicz Leonard, Błaszczyński T. (red.), 2014, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, ISBN 978-83-7125-249-5, ss. 61-72

4/–/–/–
Artykuły z czasopism
Firląg Szymon, Jaczewski Marcin: Charakterystyka budynku Centrum Transferu Technologii w obszarze OZE w kontekście wymagań dla standardu pasywnego , w: Acta Innovations, nr 13, 2014, ss. 32-40

5/–/–/–
Jaczewski Marcin: Problematyka zrównoważonego budownictwa na etapie realizacji budowy, w: Budownictwo, Technologie, Architektura, nr 4, 2014, ss. 60-63

3/–/–/–
Materiały konferencyjne
Jaczewski Marcin, Gajewski Ryszard Robert: Flipped Computer Science Classes, w: Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems / Ganzha Maria, Maciaszek Leszek A., Paprzycki Marcin (red.), Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 3, 2014, PTI, ISBN 978-83-60810-59-0, 795–802., DOI:10.15439/2014F300

10/–/–/–
2013
Rozdziały z książek
Gajewski Ryszard Robert, Własak Lech, Jaczewski Marcin [i in.]: Przekazy strumieniowe w kształceniu inżynierów, w: Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego / Antoszkieiwcz J. D., Rocki M. (red.), 2013, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, ISBN 978-83-63127-11-4, ss. 95-106

4/–/–/–
Artykuły z czasopism
Jaczewski Marcin: Materiały budowlane w aspekcie wielokryterialnej oceny środowiskowej budynków, w: Budownictwo, Technologie, Architektura, nr 4, 2013, ss. 44-47

3/–/–/–
Materiały konferencyjne
Gajewski Ryszard Robert, Własek Lech, Jaczewski Marcin: IS (ICT) and CS in Civil Engineering Curricula: Case Study, w: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems – FedCSIS 2013 / Ganzha Maria, Maciaszek Leszek A., Paprzycki Marcin (red.), 2013, IEEE, ISBN 978-1-4673-4471-5, ss. 717-720

10/3/1/–
Jaczewski Marcin: Wielokryterialna ocena środowiskowa budynków- nowe spojrzenie na proces projektowania, w: Ekologia a budownictwo. XXI ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja Naukowo-techniczna, 2013, PZIiTB, ISBN 978-83-932934-2-1, ss. 129-139

–/–/–/–
Własak Lech, Jaczewski Marcin, Dubilis Tomasz [i in.]: How to motivate digital natives to learn?, w: Learning while we are connected. Vol. 3 : Book of abstracts / Reynolds N. [i in.] (red.), vol. 3, 2013, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-3095-6, ss. 78-79

–/–/–/–
Własak Lech, Jaczewski Marcin, Gajewski Ryszard Robert: IS (ICT) and CS in Civil Engineering Curricula: Case Study, w: Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems / M. Ganzha L. Maciaszek M Paprzycki (red.), 2013, IEEE, pages 717–720.

–/3/1/–

Objaśnienia nagłówków w tabelach

pkt – Liczba punktów
Scholar – Liczba cytowań wg Google Scholar
WoS – Liczba cytowań wg Web of Science
IF – Impact FactorDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *