Zespół

Większość tego typu tekstów zaczyna się od opisywania tradycji i spuścizny. Nie jest to jak uczy nierzadka praktyka rodzinna bezpieczne zajęcie. Jeżeli nawet spadek nie jest zbyt imponujący często można oberwać tak dla zasady w myśl powiedzenia, że najlepiej wychodzi się na zdjęciu. W roku 1989 powstał Ośrodek Metod Komputerowych. W tych pionierskich czasach właśnie w OMK został uruchomiony pierwszy na uczelni serwer linuxowy – omklnx. W ramach kolejnej reorganizacji wydziału, która w celu poprawy organizacji doprowadziła do dezorganizacji OMK został przekształcony w Zakład Zastosowań Informatyki. W ramach kolejnych reorganizacji ZZI został rozbity i zlikwidowany. Część pracowników przeszła do Zakładu Mechaniki Budowli i… Zastosowań Informatyki. Ciekawe połączenie nazw, ale znane są jeszcze bardziej inspirujące jak choćby Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie. Więcej na ten temat i co więcej w nieco innej (jedynie słusznej?) wersji można znaleźć oczywiście na stronie ZMBiZI. Jesienią 2007 w Zakładzie Budownictwa Ogólnego powstał nieformalny Zespół Dydaktyczny Technologii Informatycznych, którego nazwa w związku z rozszerzeniem zakresu działalności jesienią 2008 uzyskała dodatkowy człon Metod Obliczeniowych. W 2012 decyzją Władz Wydziału został formalnie powołany do życia Zespół Technologii Informatycznych i jego tak zwany Kierownik.

Jesteśmy niewielkim ale za to bardzo młodym zespołem otwartym na współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi wydziału i nie tylko. Wszak piękna zasada Schumachera głosi, ze małe jest piękne, choć czasami duży może znacznie więcej. Najsilniejsze więzi łącza nas z Działem Projektów i Wdrożeń Informatycznych, którego pracownicy są naszymi najbliższymi współpracownikami. Liczymy na przyjazne relacje ze wszystkimi, którym bliskie są kwestie szeroko rozumianej informatyzacji i stosowania informatyki, technologii informatycznych oraz metod obliczeniowych w  budownictwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *