P4

Moje kolejne zastrzeżenie budzą wynurzenia oficera prawdy historycznej ze strony 123 opisujące jak to źle było w końcu lat ’90 ubiegłego wieku i jak to on zbawił wydział i świat swoim projektem z 1999 roku. Aby nie być gołosłownym cytuję cały akapit.

W końcu lat dziewięćdziesiątych XX wielu na wydziale działa 8 pracowni komputerowych (65 stanowisk). Niestety pracownie te nie są wyposazone w nowoczesny sprzęt i nie są właczone do wspólnej sieci komputerowej. Dopiero w roku 1999 powstaje projekt nowoczesnej sieci TCP/IP (projekt ten opracował dr Zbignew Kacprzyk). Projekt ten zostaje zrealizowany w roku 2000. W nowej sieci komputerowej znajduje się 70 komputerów w zmodernizowanych pracowniach dydaktycznych, ponad 250 komputerów pracowników wydziału, serwer plików i serwer poczty. Wszyscy pracownicy i studenci otrzymują indywidualne konta z pełnym dostępem do internetu (ponad 2500 kont) i indywidualne skrzynki pocztowe.

Postaram się dokłądnie odmitologizowac kolejne stwierdzenia mijające się z prawda faktów.

  • Moge potwierdzić, że w OMK działały wtedy pracownie w sali 236, obecnie sali wykładowej. Była ona podzielona na trzy osobne “akwaria”. W każdej z sali było 8-12 komputerów. Dokłądnych danych nie pamietam. Przyznaję, że nie interesowały mnie wóczas kwestie innych pracowni komputerowych…
  • Stwierdzenie, że pracownie te nie były wyposażone w nowoczesny sprzęt jest półprawdą. Pracownie były wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt na jaki było stać wydział. To jakby dziś poowiedzieć, że w pracowniach nie ma nowoczesnego sprzętu. Jest dokłądnie taki na jaki stac wydział! W poszczególnych pracowniach jest pełna różnorodność sprzętu wymienianego sukcesywnie w ramach możliwości finansowych wydziału. Są to komputery z procesorami Pentium IV, i3, i5 i Xenon.
  • Półprawdą jest zarzut, że kompuery nie były włączone do sieci. Co najmniej od roku 1993 wszystkie pracownie OMK działały w sieci Novell. Pamiętam to dokładnie, bo w tej sieci instalowałem włąsne oprogramowanie do przeprowadzania testów. Owszem, nie było sieci ogólnowydziałowej, ale… Zupełnie dobrze mógłbym napisac, że ten wspaniały projekt z 1999 roku pozbawiał wydział… sieci WiFi. Pozwole sobie przypomnieć oficerowi prawdy historycznej, że system Linux na którym oparł on swoje rozwiązanie powstał w 1991 roku!
  • Stwierdzenie, że w nowej sieci projektu oficera prawdy historycznej znalazł się serwer poczty i serwer plików może sugerować, że do tego momentu pracownicy wydziału byli pozbawieni dostępu do poczty elektronicznej. Nie jest to prawdą! Z poczty wydziałowej korzystam regularnie od 1992 roku. A kultowy podówczas serwer ESM (bodaj Everex Spep Megacube) pełnił rolę serwera plików w sieci Novell.
  • Na miejscu oficera prawdy historycznej przemilczał bym temat pełnego dostępu do internetu. W tym czasie dostęp był jednie do tych serwisów, które zostały uznane za słuszne i właściwe. Pamiętam, że jednym z haseł dziekańskiej kampanii wyborczej w 2002 roku było włąśnie przywrócenie studentom pełnego dostępu do Internetu.
  • Last but not least… Zmodernozowane pracownie komputerowe… Jest to tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy, których na uczelni jest jak zawsze za mało.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *