Metody Obliczeniowe

Historia Metod Obliczeniowych wydaje się być jeszcze bardziej pogmatwana i skomplikowana. Gdy w 1989 roku powstawał Ośrodek Metod Komputerowych wraz z nim został powołany do życia przedmiot Metody Komputerowe. Był on w jednolitych 10-semestralnych studiach magisterskich umieszczony na piątym semestrze i był obowiązkowy dla wszystkich studentów niezależnie od specjalności czy tez specjalizacji. W ramach kolejnych reform, na które lepiej jest spuścić zasłonę milczenia przedmiot ten “wyjechał” na siódmy semestr ośmiosemestralnych studiów inżynierskich, przez co musiał się zmienić diametralnie jego charakter. Co więcej stracił on ogólnowydziałowy charakter – dziś mamy zupełnie różne metody komputerowe w: budownictwie, drogownictwie i organizacji. Cóż, jeśli metody utożsamiamy z programami to jest oczywistą oczywistością (co więcej porażającą) , że programem Ansys nie da się wytyczyć drogi lub ustalić harmonogramu. Skoro więc istnieją “metody komputerowe” i “zastosowania informatyki” nie tylko dla zwykłej równowagi rację bytu mają także “metody obliczeniowe” i “technologie informatyczne”.

Przedmiot Metody Obliczeniowe (w budownictwie energooszczędnym) nawiązuje do pięknych tradycji sprzed ponad dwudziestu lat i oferuje Studentom wiedzę i umiejętności z dziedziny modelowania i obliczeń. Obecnie zajęcia z tego przedmiotu odbywają się na siódmym semestrze, ale warto chyba rozważyć powrót zajęć na wcześniejszy semestr i przywrócenie ich ogólnowydziałowego charakteru. Kierunkowe (specjalnościowe czy też specjalistyczne niech będą programy komputerowe. Program przedmiotu podzielony jest na trzy bloki. W pierwszym omawiana jest Direct Stiffness Method, czyli de facto technologia Metody Elementów Skończonych. Aby nikogo nie drażnić nacisk położony jest na obojętne politycznie sprężynki, stosunkowo mało jest konstrukcji prętowych. W drugim miejscu jak przed laty omawiane jest zagadnienie stacjonarnego przepływu ciepła, co nikogo nie powinno drażnić. Ostatni blok przedmiotu Metody Obliczeniowe poświęcony jest podstawom optymalizacji. Rozważane są nie tylko klasyczne zagadnienia programowania liniowego ale także optymalizacja konstrukcji.

DO Książka jest podzielona na cztery części. W pierwszej zostały omówione podstawowe problemy modelowania i symulacji komputerowych oraz zarządzania informacją w budownictwie. Druga część poświęcona jest analizie statycznej konstrukcji prętowych, a trzecia stacjonarnemu przepływowi ciepła. W ostatniej części zostały omówione wybrane zagadnienia optymalizacyjne. Preskrypt może być wykorzystywany na wszystkich uczelniach prowadzących studia na kierunku Budownictwo, na których prowadzone są zajęcia z metod obliczeniowych (komputerowych).
DO Preskrypt jest podzielony na trzy części. W pierwszej, poświęconej konstrukcjom prętowym, przedstawiona jest bezpośrednia metoda sztywności (Direct Stiffness Method). W drugiej części zostały zaprezentowane rozwiązania problemów stacjonarnego przepływu ciepła, a w ostatniej omówiono podstawy optymalnego projektowania. Preskrypt może być wykorzystany na wszystkich wydziałach prowadzących studia na kierunkach budowlanych.

Poniższy klip wideo dedykowany jest wszystkim, czyli również  “autorom kilku książek z MES” oraz “znanym w Polsce specjalistom metod numerycznych mechaniki”.

Przykładowy Screencasting 1024x576 z YouTube

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *