Portal edukacyjny

Prace nad uruchomieniem portalu edukacyjnego trwały bardzo krótko, bo jedynie miesiąc, co wynikało z dużego doświadczenia zespołu wdrożeniowego w realizacji tego typu zadań. Po 2.5 roku działania portalu jest na nim zarejestrowanych 1580 użytkowników. Jest to jak na przedsięwzięcie realizowane w ramach wolontariatu, czyli bez jakiegokolwiek budżetu, liczba imponująca. Wystarczy wspomnieć, że na Politechnice Warszawskiej w ramach realizacji Programu Rozwojowego opiewającego na kwotę niecałych 90 milionów złotych “powstanie 6 nowych portali edukacyjnych i systemów zarządzania zasobami edukacyjnymi. Każdy z nich zawierać będzie wykłady, materiały pomocnicze, sekwencje wideo, prezentacje multimedialne itp. Ponadto przygotowana i utrzymywana będzie infrastruktura informatyczna, dzięki temu możliwe będzie prowadzenie zdalnych konsultacji, ćwiczeń laboratoryjnych i doświadczeń. Łącznie z e-learningowego systemu kształcenia skorzysta ponad 3 tys. studentów.” Nie jest to chyba wynik imponujący, skoro na Wydziale Inżynierii Lądowej bez jakiegokolwiek finansowania z e-Learningu korzysta 1580 zarejestrowanych osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *