Wykaz A

Mityczny Wykaz A określany często potocznie mianem “filadelfii” to lista najwyżej cenionych (punktowo) czasopism. Jak łatwo się domyślić nie jest tu łatwo opublikować swoje dokonania. Albo inaczej – nie jest tu łatwo opublikować dokonania, które nie są wybitne. Wykaz A jest stosunkowo stabilny. Jeśli czasopismo ma od lat na przykład 35 punktów to można przyjąć, że w 2013 będzie miało 30-40 punktów. Raczej rzadkie są w tym towarzystwie spektakularne zniknięcia. Czy łatwo jest mieć tę mityczną “filadelfię”? Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk produkuje takich publikacji około 100 rocznie. My niestety mniej. Dlaczego? Zdecydowanie bardzo dużo czasu zajmuje nam działalność dydaktyczna. Co więcej na tej liście nie ma zbyt wielu czasopism z dziedziny inżynieria lądowa i budownictwo.

Co więc z liczącego setki pozycji wykazu wybrać? Pewna wskazówka może być absolutnie subiektywna lista czasopism zamieszczona poniżej. Miedzy innymi w tych czasopismach publikują osoby zajmujące się inżynierią lądową i budownictwem.

 •   ACI MATERIALS JOURNAL
 •  ARCHIVES OF MECHANICS
 •  Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
 •  Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences
 •  Cement Lime Concrete
 •  COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING
 •  CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
 •  ELECTROCHIMICA ACTA
 •  ENGINEERING STRUCTURES
 •  INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING
 •  INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
 •  INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS
 •  INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES
 •  Journal of Bridge Engineering
 •  JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
 •  JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION
 •  POLIMERY
 •  STAHLBAU
 •  STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION
 •  TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE
 •  TRANSPORTATION RESEARCH RECORD

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *