ZPB

Po dwóch latach wakatu na stanowisku Kierownika Zakładu najpierw Senat podjął uchwałę nr 154/XLVIII/2014 z dnia 05/02/2014 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej, a potem ukazało się Zarządzenie Rektora nr 14/2014 z dnia 11/03/2014 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej likwidujące Zakład. Tak zakończyła się jego stuletnia historia…

Zdecydowany rozwój zainteresowania problematyką szeroko rozumianych podstaw budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej PW datuje się na lata 30-te minionego stulecia. Był on realizowany najpierw w katedrach, a następnie w instytutach i zakładach. W okresie międzywojennym i zaraz po II wojnie światowej działaliśmy jako Katedra Budownictwa Ogólnego, w latach 70-tych jako Zakład Podstaw Budownictwa (jako jeden z trzech zakładów Instytutu Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej PW). Aktualna nazwa Zakład Budownictwa Ogólnego została nadana w roku 1979 i obowiązuje do dzisiaj. Naszymi kierownikami byli:

 • Prof. dr hab. inż. Wacław Żenczykowski 1935-1939 i 1945-1955
 • Prof. dr hab. inż. Wincenty Michniewicz 1955-1970
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Neyman X.1970-VI.1991
 • Prof. dr hab. inż. Józef Sieczkowski VI.1991-IX.1998
 • Prof. dr hab. inż. Marian Abramowicz XI. 1998-VIII.2005
 • Dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski IX. 2005-2011

W okresie ponad 100-letniego istnienia na PW tematyki związanej z budownictwem na szczególne podkreślenie zasługuje działalność Profesora Wacława Żenczykowskiego. Działalność w Katedrze Budownictwa Ogólnego (Wydz. Inżynierii Lądowej PW) rozpoczął w 1934 r. na stanowisku zastępcy profesora. Kierownictwo Katedry objął 1935 r. Przewodniczył jednocześnie Radzie Naukowej Instytutu Badawczego Budownictwa. Dorobek Naukowy prof. W. Żenczykowskiego obejmuje ponad 500 publikacji z dziedziny budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych i fundamentowania. Wśród nich wyjątkowe miejsce zajmuje podręcznik „Budownictwo ogólne”.
Prof. dr hab. inż. Wincenty Michniewicz; Członek PZiTB oraz Koła Naukowego Inżynierii Wodnej.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Nejman był w latach 1971-74 był Prorektorem PW ds. Studenckich. Członek The Council on Tall Building and Urban Habitat, w latach 1971-1975 prezes warszawskiego oddziału PZiTB, Członek Brytyjskiego Towarzystwa Konstrukcji Ceramicznych. W latach 80-tych był Członkiem Technicznej Rady Naukowej m. st. Warszawy oraz członkiem Rad Naukowych WAT i MON.
Współcześnie, w zakresie budownictwa ogólnego, na uwagę zasługuje działalność naukowa prof. Józefa Sieczkowskiego – wybitnego i cenionego konstruktora budynków wysokich, autora wielu podręczników, członka The Council on Tall Building and Urban Habitat, wieloletniego działacza PZiTB i NOT, laureata szeregu nagród resortowych Min. Budownictwa, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydenta m. Warszawy.
Profesor Marian Abramowicz jest uznanym w kraju autorytetem w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego budowli; autor wielu opracowań i publikacji w tej tematyce. Pod jego kierownictwem zostały zorganizowane i przeprowadzone dwie Konferencje Naukowe Budownictwa: Krynica 2003 i Krynica 2004 (pięćdziesiąta, jubileuszowa). Obie Konferencje zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników, m.in. za innowacyjność: wprowadzenie nowoczesnych metod prezentacji oraz zastosowanie nowoczesnych środków przekazu.
Co roku opracowywanych jest dziesiątki ekspertyz i opinii technicznych dotyczących stanu obiektów istniejącego, ich remontów oraz modernizacji, a także wiele ciekawych projektów i rozwiązań autorskich nowych obiektów.

Był Zakład Podstaw Budownictwa, był Zakład Budownictwa Ogólnego. Może też być Zakład Podstawowych Problemów Budownictwa (już nie ogólnego…) co pięknie nawiązuje do jednostki kategorii A+ czyli Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. (Uwaga, nie proponuję nazwy Zakład Ogólnych Problemów Budownictwa… Mówiąc ogólnie moim skromnym zdaniem słowo ogólnie nie jest obowiązkowe w nazwie…) Dziś bowiem szeroko rozumianymi podstawami budownictwa rodzącymi różnorodne problemy badawcze są:

 • Technologie informatyczne
 • Rysunek odręczny
 • Computer Aided Drawing & Design
 • Budownictwo ogólne
 • Konstrukcje murowe i drewniane
 • Fizyka budowli
 • Urbanistyka i architektura
 • Automatyzacja projektowania
 • Metody Obliczeniowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *