Dorobek RRG

Ryszard Robert Gajewski – Cytowania w Google Scholar RRG
Web of Science [v.5.22] – All Databases Citation Report RRG
ResearcherRRG

All RoGaj Papers
RoGaj is a group in Computer and Information Science, Education, Engineering on Mendeley.


GUN czyli – Globalny Urobek Naukowy…
Książki – 8
Rozdziały w książkach -18
Artykuły w czasopismach – 18
Referaty w materiałach konferencyjnych – 63


CHOT czyli – Chronologicznie Od Tyłu…

[107] R. R. Gajewski, “Flipped classroom: Can it motivate digital natives to learn?,” in Proceedings of the IFIP TC3 Working Conference: A New Culture of Learning: Computing and Next Generations, 2015, pp. 389–390.
[106] R. R. Gajewski and M. Jaczewski, “Learning Skills, Digital Competencies and Flipped Class: Lessons Learned,” presented at the 13th International Conference on e-Society 2015, Madeira, Portugal, 2015.
[105] R. R. Gajewski and M. Jaczewski, “Flipped Computer Science Classes,” in Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 2014, pp. 795–802.
[104] R. R. Gajewski, “Flipped classroom jako nowy paradygmat edukacji – wyniki badań satysfakcji studentów,” in E-edukacja w praktyce – wyzwania i bariery, Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2014.
[103] R. R. Gajewski, Engineering Calculations and Their Programming: PTC®MathCAD Prime®3.0. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014.
[102] R. R. Gajewski and M. Jaczewski, PTC Mathcad Prime 3.0 Obliczenia i programowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
[101] R. R. Gajewski, “Towards a new look at streaming media,” in Proceedings of the 10 th IFIP World Conference on Computers in Education, Learning while we are connected, 2013, vol. Volume 2: practice papers, pp. 98–103.
[100] R. R. Gajewski, L. Własak, and M. Jaczewski, “IS (ICT) and CS in Civil Engineering Curricula: Case Study,” in Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 2013, p. pages 717–720.
[99] R. R. Gajewski, L. Własak, M. Jaczewski, T. Dubilis, and T. Warda, “Przekazy strumieniowe w kształceniu inżynierów,” in Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego, Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2013.
[98] R. R. Gajewski, Ćwiczenia z metod obliczeniowych w budownictwie zrównoważonym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.
[97] R. R. Gajewski, “Webcasting akademicki: studium przypadku,” in E-learning – narzędzia i praktyka, Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2012, pp. 42–50.
[96] R. R. Gajewski, Metody obliczeniowe w budownictwie zrównoważonym. 2012.
[95] R. R. Gajewski, “Multimedia and webcasting in engineering education: case studies,” in Proceedings of COPEC World Congress, Santos, Brazil, 2011, vol. 5, pp. 272–276.
[94] R. R. Gajewski, “Oprogramowanie społecznościowe i transmisje strumieniowe w tworzeniu otwartych zasobów edukacyjnych,” in Metodologia i ewaluacja e-learningu, Warszawa: wydawnictwa SGGW, 2011, pp. 40–48.
[93] R. R. Gajewski, “Moodle a (r)ewolucja w polskim systemie edukacji,” in Moodle – narzędziem edukacyjnym XXI wieku, Częstochowa: Wydawnictwa Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, 2011, pp. 15–24.
[92] R. R. Gajewski and L. Własak, “Multimedia w edukacji inzynierskiej – studia przypadków,” in Nowoczesne Technologie w Dydaktyce, Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, 2011, pp. 137–143.
[91] R. R. Gajewski and E. Jarosińska, “Technology Enhanced Learning w edukacji inżynierów,” in Koncepcje i praktyka e-edukacji, Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2011, pp. 43–48.
[90] R. R. Gajewski, T. Dubilis, and T. Warda, “Webcasting akademicki – przegląd narzędzi i zastosowań,” in Nowoczesne Technologie w Dydaktyce, Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, 2011, pp. 130–136.
[89] R. R. Gajewski, MathCAD – obliczenia inżynierskie i programowane. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011.
[88] R. R. Gajewski and L. Własak, Podstawy informatyki i Mathematica. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011.
[87] F. Binder, C. Motzko, M. Bergmann, B. Zieliński, M. Zabielski, and R. R. Gajewski, Metody komputerowe w zarządzaniu projektami budowlanymi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011.
[86] R. R. Gajewski, “Tworzenie wydziałowego portalu informacyjnego z wykorzystaniem systemu CMS,” e-mentor, vol. 8, no. 1(33), 2010.
[85] R. R. Gajewski, “Multimedia i oprogramowanie społecznościowe w kształceniu inżynierów,” Edukacja. Studia, Badania, Innowacje, vol. 18, no. 2, pp. 61–65, 2010.
[84] R. R. Gajewski, “Screencastings: Towards Open Educational Resources,” presented at the EUNIS 2010 Congress, Warsaw, 2010.
[83] R. R. Gajewski, “Learning 2.0 – (r)ewolucja?,” e-mentor, vol. 7, no. 5(32), 2009.
[82] R. R. Gajewski, “Rapid e-Learning tools in academic practice,” in Innovation in Learning Communities, Gdańsk, 2009, p. 136.
[81] R. R. Gajewski, “E-ducation: 2020 perspective,” in Innovation in Learning Communities, Gdańsk, 2009, p. 132.
[80] R. R. Gajewski, “Rozwój metodologii nauczania. Projekt ElaStan: otwarte zasoby edukacyjne w samokształceniu potencjalnych telepracowników,” in Postępy e-edukacji, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009, pp. 38–47.
[79] R. R. Gajewski, “E-edukacja – analiza dokonań i perspektyw rozwoju,” in E-edukacja – analiza dokonań i perspektyw rozwoju, Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2009, pp. 96–104.
[78] R. R. Gajewski, “Otwarte Zasoby Edukacyjne – kto się boi e- ?,” e-mentor, vol. 6, no. 3(25), 2008.
[77] R. R. Gajewski, “Software animations – opportunity for self-learning in the workplace,” in International Telework Academy, Kraków, 2008, pp. 257–264.
[76] R. R. Gajewski, “Changes in education and labour and their influence on society: 2020 perspective,” in International Telework Academy, Krakóww, 2008, pp. 271–274.
[75] R. R. Gajewski, “Web 2.0 i multimedia w rapid e-learningu,” in Zastosowanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008.
[74] R. R. Gajewski, “Kryzys wizji i wizja kryzysu – rzecz o sztuce kolaboracji,” e-mentor, vol. 5, no. 5(22), 2007.
[73] R. R. Gajewski, “Edukacja 2020,” presented at the IV Sympozjum Kształcenie na Odległość – Metody i Narzędzia, 2007, pp. 43–48.
[72] R. R. Gajewski, “E-learning jako narzędzie samokształcenia potencjalnych telepracowników w ramach projektu ElaStan,” in Teoretyczno-metodyczne podstawy e-learningu w edukacji ustawicznej, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2007, pp. 219–228.
[71] R. R. Gajewski, A. Węglarz, and K. Żmijewski, “Poly-Optimal Method of Designing Environmentally Friendly Buildings,” in Sustainable Construction, Materials and Practices, Challenge of the Industry for the New Millenium, IOS Press BV, 2007, pp. 488–493.
[70] R. R. Gajewski, “Multimedialne Obiekty Wiedzy,” e-mentor, vol. 4, no. 1(14), 2006.
[69] R. R. Gajewski, “Co z tą I-edukacją?,” e-mentor, vol. 4, no. 3(15), 2006.
[68] R. R. Gajewski, “Simulations and Animations for CAD/CAE Software,” in Proceedings of CSCWD, Nankin, China, 2006, pp. 1154–1157.
[67] R. R. Gajewski, “Nowe technologie teleinformatyczne w edukacji politechnicznej,” presented at the Jubileusz 70-lecia Profesorów Andrzeja Gomulińskiego, Marka Witkowskiego, Wojciecha Żółtowskiego, Warszawa, 2006, pp. 39–47.
[66] R. R. Gajewski, “Home-Made Streaming: Should it be Extremely Expensive?,” in Proceedings of eSTREAM, 2006, pp. 93–102.
[65] R. R. Gajewski, “ElaStan: e-samokształcenie potencjalnych telepracowników,” in Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, FPAKE, 2006, pp. 113–123.
[64] R. R. Gajewski, “Animations and Simulations of Engineering Software: Towards Intelligent Tutoring Systems,” in Intelligent Computing in Engineering and Architecture.13th EG-ICE Workshop 2006, Ascona, Switzerland, June 25-30, 2006, Revised Selected Papers, Ascona: Springer, 2006, pp. 258–261.
[63] R. Gajewski, Nowe zastosowania informatyki i technologii informacyjnych w budownictwie. Programowanie zorientowane obiektowo w MES i multimedialne obiekty wiedzy, vol. 145. Oficyna Wydawnicza Politecchniki Warszawskiej, 2006.
[62] R. R. Gajewski, “O stylach uczenia się i I-edukacji,” e-mentor, vol. 3, no. 4(11), 2005.
[61] K. Krakowiak, P. Lourenco, and R. R. Gajewski, “Structural behavior and limit analysis of historical masonry structures: case studies of two main Portuguese monuments,” in 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 2005, pp. 77–78.
[60] R. R. Gajewski, “Wykłady online,” in e-Learning w kształceniu akademickim, 2005, pp. 73–84.
[59] R. R. Gajewski, “Przegląd narzędzi autorskich do tworzenia szkoleń w I edukacji,” in Akademia online, 2005, pp. 243–248.
[58] R. R. Gajewski, “Narzędzia do I-edukacji „dla każdego”,” in Teoretyczne i Praktyczne Aspekty e-Learningu, 2005, pp. 35–45.
[57] R. R. Gajewski, “Multimedialny podręcznik programu InRoads,” in Kształcenie na Odległość: Metody i Narzędzia, 2005, pp. 21–28.
[56] R. R. Gajewski, “Miejsce technologii informacyjnych i informatyki w kształceniu na kierunku budownictwo: w kierunku computer aided engineering,” in Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej: Budownictwo, Kielce – Cedzyna, 2005, vol. 45, pp. 121–140.
[55] R. R. Gajewski, “e-Learning in Polish universities of technology: challenges, problems and own experiences,” in Proceedngs of the WCCE 2005 — The eighth IFIP World Conference on Computers in Education, University of Stellenbosh, Cape Town, South Africa, 2005.
[54] R. R. Gajewski and A. Grabowska, “Narzędzia kształcenia na odległość i ich wykorzystanie na Wydziałach Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej i Warszawskiej,” in Akademia online, 2005, pp. 263–270.
[53] R. R. Gajewski, “Realizacja i rozliczanie godzin dydaktycznych w kształceniu na odległość,” in Nowe prawo – szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego, 2005, pp. 24–30.
[52] K. Krakowiak, R. R. Gajewski, and P. Lourenco, “Współczesne metody oceny stanu bezpieczeństwa konstrukcji zabytkowych,” in Polish-Ukrainian Transactions, 2004, pp. 247–256.
[51] K. Krakowiak, R. R. Gajewski, and P. Lourenco, “Analiza stanu bezpieczeństwa sklepienia zabytkowego kościoła hieronimitów w Lizbonie,” presented at the XIII Slovak-Polish-Russian Seminar „Theoretical Foundations of Civil Engineering, 2004, pp. 177–184.
[50] R. R. Gajewski, “Wyzwania i pułapki edukacji informatycznej: pytania akademickie,” presented at the XX Konferencja Informatyka w Szkole, 2004, pp. 115–119.
[49] R. R. Gajewski, “Wykorzystanie narzędzi do authoringu i streamingu w I-edukacji na uczelniach technicznych,” presented at the IV Krajowa Konferencja Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne MISSI 2004, 2004, pp. 417–424.
[48] R. R. Gajewski, “Miejsce technologii informacyjnej i informatyki w kształceniu inżynierów na kierunkach nieinformatycznych,” in Technology & Computer Education, 2004.
[47] R. R. Gajewski, K. Krakowiak, and P. Lourenco, “Numerical simulation of the nave vault of the Hieronymites monastery church in Lisbon,” in International Workshop on Simulations in Urban Engineering, 2004, pp. 117–120.
[46] R. R. Gajewski, “O możliwości wykorzystania amerykańskich doświadczeń w dziedzinie e-learningu,” presented at the e-Learning w Szkolnictwie Wyższym: Fakty i Prognozy, Bydgoszcz, 2003.
[45] R. R. Gajewski, “Mechanika i informatyka: Wielka miłość, czy małżeństwo z rozsądku,” in Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce-Cedzyna, 2003, vol. 43, pp. 91–97.
[44] R. R. Gajewski, “Kierunek Learning Objects: w poszukiwaniu profesjonalnej i nieodpłatnej platformy edukacyjnej,” presented at the III Konferencja i Warsztaty PW: Uniwersytet Wirtualny – model, narzędzia i praktyka, Warszawa, 2003, vol. CD.
[43] R. R. Gajewski and M. Witkowki, “Mechanizmy i narzędzia wewnętrznego wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia,” in Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce-Cedzyna, 2003, vol. 43, pp. 91–97.
[42] R. R. Gajewski and J. Niegowski, “Pierwsze doświadczenia z wprowadzania systemu MOODLE do Edukacji na Odległość na kierunku budownictwo,” presented at the SYMPOZJUM: Narzędzia Wspomagające Nauczanie na Odległość, Gdynia, 2003, vol. CD.
[41] R. R. Gajewski, “Computer Techniques in the Curriculum of Mechanics: Still Time for Changes!,” presented at the 14th US National Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Blacksburg, VA, 2002, vol. CD.
[40] R. R. Gajewski, “Challenges for Polish Universities in Continuing Education of Engineers and Managers,” presented at the IV Konferencja Kształcenie Ustawiczne Inżynierów i Menedżerów: Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Kształceniu Dorosłych, Kielce, 2002, vol. CD.
[39] R. R. Gajewski, “How to change the unchanging? Restructuring Polish universities for the XXI century,” in TelE-Learning, D. Passey and M. Kendall, Eds. Springer US, 2002, pp. 297–300.
[38] R. R. Gajewski, “Wirtualny Uniwersytet: szansa dla społeczeństwa edukacyjnego XXI wieku?,” Computer Methods in Civil Engineering, no. 4, pp. 87–98, 2001.
[37] R. R. Gajewski, “Wirtualny uniwersytet: w kierunku społeczeństwa edukacyjnego,” Gospodarka, Rynek, edukacja, vol. 1, no. 4, pp. 43–47, 2000.
[36] R. R. Gajewski and P. Lompies, “Object-oriented approach to the reduction of matrix bandwidth, profile and wavefront,” Advances in Engineering Software, vol. 30, no. 9, pp. 783–788, 1999.
[35] R. R. Gajewski, “Zintegrowane środowisko edukacyjne: przykładowy kurs języka HTML,” presented at the XV Konferencja Informatyka w Szkole, 1999.
[34] R. R. Gajewski, P. Łompieś, and R. I. Mackie, “Object-oriented Programming and Finite Element Analysis: Expanding the code for Dynamic Problems,” presented at the XIV Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Rzeszów, 1999, pp. 307–308.
[33] A. Grabowska, M. Suczyński, and R. R. Gajewski, “Internetowy Kurs Języka Turbo Pascal,” presented at the XIV Konferencja Informatyka w Szkole, 1998.
[32] R. R. Gajewski, “Techniki hypermedialne i nauczanie na odległość: Od wirtualnej szkoły do wirtualnego nauczyciela,” presented at the XIV Konferencja Informatyka w Szkole, 1998.
[31] R. I. Mackie and R. R. Gajewski, “Object Oriented Programming and Finite Element Analysis: Achieving Control Over the Calculation Process,” in Object-Oriented Technology: ECOOP’98 Workshop Reader, S. Demeyer and J. Bosch, Eds. Springer Berlin Heidelberg, 1998, pp. 456–457.
[30] R. R. Gajewski and H. Dietermann, “Review of Interactive World Wide Web Courseware: Far Beyond Hypertext Techniques,” Computer Methods in Civil Engineering, no. 3, pp. 129–142, 1997.
[29] L. Wang, E. Baeck, R. R. Gajewski, and B. H. V. Topping, “Efficiency issues of the object oriented finite element libraries,” in XIII Polish Conf Comput Meth Mech, 1997, vol. 4, pp. 1371–8.
[28] R. R. Gajewski, “Uczenie programowania i diagnozowanie osiągnięć w sieciach LAN i WAN,” presented at the XIII Konferencja Informatyka w Szkole, 1997.
[27] R. R. Gajewski, “Network Learning and WWW: hardware, software and human barriers,” presented at the 4th International Conference on Computer Aided Engineering Education, Kraków, 1997.
[26] R. R. Gajewski and A. Grabowska, “AutoCAD and Pascal example courses in Distance Engineering Education mode delievery,” presented at the 4th International Conference on Computer Aided Engineering Education, Kraków, 1997.
[25] R. R. Gajewski and H. Dietermann, “Novel improvements of infinite elements for transient dynamic analysis,” presented at the XIII Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Poznań, 1997.
[24] R. R. Gajewski, “Twenty five years of infinite elements: from static solutions to fully transient dynamics,” Computer Methods in Civil Engineering, no. 2, pp. 57–68, 1996.
[23] R. R. Gajewski and H. Dietermann, “An improved viscous boundary for dynamic soil-structure interaction,” Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, vol. 3, no. 1, pp. 55–64, 1996.
[22] R. R. Gajewski and T. Kowalczyk, “A prototype object-oriented finite element method program: class hierarchy and graphic user interface,” Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, vol. 3, no. 1, pp. 65–74, 1996.
[21] R. R. Gajewski and T. Kowalczyk, “Object oriented graphic environment for structural analysis,” in Proceedings of the WSCG’96, Plzen, Czech Republic, 1996, pp. 91–92.
[20] R. R. Gajewski, S. Jemioło, and T. Kowalczyk, “Object-oriented Pro-FEM code: computations of anisotropic elastostatic problems,” in Proceedings of the IV Polish-Ukrainian Scientific Seminar: Theoretical Foundations of Civil Engineering, Warszawa, 1996.
[19] R. R. Gajewski and P. Lompies, “Object-oriented implementation of bandwidth, profile and wavefront reduction algorithms,” in Proceedings of the 3rd International Conference on Computational Structures Technology, Advances in Computational Structures Technology, 1996, pp. 115–119.
[18] C. Butenweg, C. Ebenau, R. R. Gajewski, and G. Thierauf, “Object-oriented finite element computations: Requirements, model and implementation,” in Proceedings of the OONSCI’96, Starkville, Missisipi, USA, 1996.
[17] R. R. Gajewski, “Computer assisted teaching: from automatic testing to hypermedia techniques,” Computer Methods in Civil Engineering, no. 1, pp. 73–86, 1995.
[16] T. Kowalczyk and R. R. Gajewski, “An object-oriented graphic user interface for finite element applications,” in Proceedings of the XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Zegrze, 1995.
[15] R. R. Gajewski, “Teaching of finite element programming: from procedural to object oriented approach,” in Proceedings of the XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Zegrze, 1995.
[14] R. R. Gajewski, “Basic concepts of an object-oriented finite element programming,” in Proceedings of the Seminar Computers and Future of Structural Mechanics, Kraków, 1995.
[13] R. R. Gajewski and S. Zieliński, “Usage of LAN networks in computer aided multiply choice tests,” presented at the I Polish Scientific Conference on Multimedia and Distance Education, Toruń, 1995.
[12] R. R. Gajewski and M. Witkowki, “Gajewski R.R., Witkowski M., The usage of hypertext techniques in teaching of the finite element method, In: Proceedings of the XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Zegrze, 1995.,” in Proceedings of the XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Zegrze, 1995.
[11] R. R. Gajewski, T. Kowalczyk, and S. Zieliński, “Class hierarchy for the prototype object-oriented program,” in Proceedings of the XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Zegrze, 1995.
[10] M. Dzierżak, R. R. Gajewski, S. Zieliński, A. Jankowska, and Z. Witkowska, “Computer aided multiply choice tests for computational and structural mechanics,” in Proceedings of the XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Zegrze, 1995.
[9] H. Dietermann and R. R. Gajewski, “An improved viscous boundary in numerical modelling of wave propagation in unbounded domains,” in Proceedings of the XII Conference on Computer Methods in Mechanics, Zegrze, 1995.
[8] R. R. Gajewski, “Object-oriented finite element programming: new stage or curiosity?,” Computer Methods in Civil Engineering, vol. 4, no. 1, 1994.
[7] R. R. Gajewski, “An object oriented approach to finite element programming,” in Artificial Intelligence and Object Oriented Approaches for Structural Engineering, 1994, pp. 107–113.
[6] R. R. Gajewski, “Space-time finite element methods: simplex and time-discontinuous Galerkin formulations,” in Proceedings of the Ukrainian-Polish Scientific Seminar: Theoretical foundations of Civil Engineering, Dniepropietrowsk, 1993, pp. 119–124.
[5] R. R. Gajewski, “Space-time finite element method in elastic unbounded domains,” in Proceedings of the Ukrainian-Polish Scientific Seminar: Theoretical foundations of Civil Engineering, Dniepropietriwsk, 1993, pp. 111–118.
[4] R. R. Gajewski, “Space-time absorbing elements in dynamic analysis of unbounded domains,” in Proceedings of the IX-th Conference on Computer Methods in Structural Mechanics, Kraków-Rytro, 1989, p. 1989.
[3] R. R. Gajewski, “Hermite approximation in elastic wave propagation problems,” in Proceedings of the IX-th Conference on Computer Methods in Structural Mechanics, Kraków-Rytro, 1989, pp. 235–242.
[2] R. R. Gajewski and M. Witkowki, “Numerical characteristics of space-time finite elements in wave propagation problems,” in Proceedings of the Annual Winter School of Soil Mechanics, Kraków, 1989, pp. 161–174.
[1] R. Gajewski, “Rozwiązywanie zadań dynamicznych w obszarach nieograniczonych,” Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 25, no. 3, pp. 483–490, 1987.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *