Wykaz B

Wykaz B to lista czasopism punktowanych niżej niż te z grupy A. Większość z nich to czasopisma polskojęzyczne. Z pewnością więc łatwiej jest tutaj umieścić wyniki swoich badań. Lista ta jest jednak znacznie mniej stabilna co może oznaczać spore rozczarowania. Składamy artykuł, zostaje on opublikowany po czym okazuje się, że czasopismo straciło punkty. No risk no fun? Jak w przypadku wykazu A poniżej jest przykładowa lista czasopism, w których są publikowane prace związane z budownictwem i inżynierią lądową.

 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: ARCHITECTURA
Architecture Civil Engineering Environment
Archives of Civil Engineering
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
Budownictwo i Inżynieria ŚŒrodowiska
Budownictwo, Technologie, Architektura
CEMENT, WAPNO, BETON
CHEMIK. NAUKA TECHNIKA RYNEK
Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja
COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES
CZASOPISMO TECHNICZNE
Drogi i Mosty
Drogownictwo
EDUKACJA. STUDIA, BADANIA, INNOWACJE
e-mentor
ENERGIA I BUDYNEK
Engineering Transactions
GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIA: KWARTALNIK AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Morska i Geotechnika
Izolacje
IZOLACJE BUDOWNICTWO • PRZEMYSŁ • EKOLOGIA
Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering
JOURNAL OF KONES POWERTRAIN AND TRANSPORT
Key Engineering Materials
Logistyka
MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE
Materiały Budowlane
MATERIAŁY BUDOWLANE. TECHNOLOGIE • RYNEK • WYKONAWSTWO
Mechanik
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE
OCHRONA PRZED KOROZJĄ
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal
Pomiary Automatyka Kontrola
PRZEGLAD BUDOWLANY
PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY
PRZEGLĄD MECHANICZNY
Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]
RYNEK INSTALACYJNY
Rzeczoznawca Majątkowy
STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚŒCI
TECHNICAL SCIENCES
TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY
TTS Technika Transportu Szynowego
WYCENA – WARTOŒŚĆ, OBRÓT, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚŒCIAMI
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria ŚŒrodowiska
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŒCIUSZKI
ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSOPLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *