Dorobek MJ

“Wydłubane” po bólach z repo…

[10] M. Jaczewski and S. Firląg, “Charakterystyka budynku Centrum Transferu Technologii w obszarze OZE w kontekście wymagań dla standardu pasywnego,” Acta Innovations, no. 13, pp. 32–40, 2014.
[9] M. Jaczewski, “Problematyka zrównoważonego budownictwa na etapie realizacji inwestycji,” Budownictwo, Technologie, Architektura, no. 4, pp. 60–63, 2014.
[8] M. Jaczewski, “Budownictwo zrównoważone – metody projektowania,” in XV Polska Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce Łódź – Słok 2015, 2014.
[7] R. R. Gajewski and M. Jaczewski, “Flipped Computer Science Classes,” in Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2014 Federated Conference on, 2014, pp. 795–802.
[6] M. Jaczewski, “Wielokryterialna ocena środowiskowa budynków – nowe spojrzenie na proces projektowania,” in Ekologia w budownictwie, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014, pp. 61–71.
[5] R. R. Gajewski and M. Jaczewski, PTC Mathcad Prime 3.0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
[4] M. Jaczewski, “Materiały budowlane w aspekcie wielokryterialnej oceny środowiskowej budynków,” Budownictwo, Technologie, Architektura, no. 4, pp. 44–47, 2013.
[3] L. Własak, M. Jaczewski, T. Dubilis, and T. Warda, “How to Motivate Digital Natives to Learn?,” in X World Conference on Computers in Education, July 2 – 5, 2013; Toruń, Poland, 2013, vol. Volume 3 – Invited Presentations, Book of Abstracts.
[2] M. Jaczewski, “Wielokryterialna ocena środowiskowa budynków – nowe spojrzenie na proces projektowania,” in XXI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna “Ekologia a Budownictwo”, Bielsko-Biała, 10-12 października 2013, 2013, pp. 129–139.
[1] R. R. Gajewski, L. Wlasak, and M. Jaczewski, “IS (ICT) and CS in Civil Engineering curricula: Case study,” in Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2013 Federated Conference on, 2013, pp. 717–720.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *