Podstawy Informatyki

02-01 okno i obszar roboczy programu Prime

Historia tego przedmiotu jest długa i jak to bywa w naszym kraju jest zawiła i skomplikowana. Sięgając do zamierzchłych lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w tak zwanych jednolitych studiach magisterskich trwających pięć lat na pierwszych pięciu semestrach oferowany był studentom zestaw pięciu “komputerowych” czy też informatycznych przedmiotów. Podstawy Informatyki, które raczej powinny nazywać się Technologie Informatyczne od kilku dobrych lat od kilku lat nie przechodzą już permanentnych reform i zmian.  Treść i forma zajęć – ćwiczeń jak i wykładów odpowiadają potrzebom i wyzwaniom  społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Co więcej w ZTI został opracowany zestaw trzech autorskich podręczników, które ułatwiają studiowanie.

Program ćwiczeń podzielony jest na trzy bloki. W pierwszym bloku Studenci zapoznają się z pracą w sieci wydziałowej i w dużej mierze przypominają sobie zasady pracy z plikami. Następne elementy tego bloku to: praca z grafiką rastrową, tworzenie prezentacji i edycja tekstów naukowo-technicznych. Drugi blok poświęcony jest w całości obliczeniom (w tym także oczywiście inżynierskim), jakie mogą być wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym. Trzeci blok poświęcony jest pracy z programem algebry komputerowej CAS (Computer Algebra System)  MathCAD, który jest potem wykorzystywany w przedmiocie Metody Numeryczne. Blok ten podzielony jest na dwie części. W pierwszej Studenci poznają zasady prowadzenia obliczeń symbolicznych i numerycznych w tym także inżynierskich. Druga część tego bloku poświęcona jest algorytmice i programowaniu.

DO Skrypt łączy elementy kursu obsługi programu MS Excel z problematyką inżynieryjną. Metody zastosowania arkusza kalkulacyjnego w rozwiązywaniu zadań inżynierskich są omawiane od podstaw, a kolejne rozdziały wprowadzają czytelnika w zagadnienia coraz bardziej złożone. Algorytmy rozwiązywania poszczególnych typów zadań zaprezentowano w sposób czytelny, zilustrowano opisem postępowania „krok po kroku” i umieszczono zrzuty ekranów obliczeń w arkuszach kalkulacyjnych. W każdym rozdziale umieszczone są zadania do samodzielnego rozwiązania. Do skryptu dołączono płytę CD zawierającą zadania omawiane w publikacji oraz treść i dane do zadań ćwiczeniowych. Skrypt jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych oraz inżynierów, którzy w swej pracy pragną wykorzystywać ogromne możliwości arkusza kalkulacyjnego.
RRG MathCAD należy do grupy programów określanych mianem systemów algebry komputerowej. Służy wspomaganiu obliczeń symbolicznych oraz wykonywaniu obliczeń numerycznych. Trzy pierwsze rozdziały poświęcone są podstawowym zasadom pracy w programie MathCAD oraz różnorodnym obliczeniom — zarówno symbolicznym, jak i numerycznym, trzy kolejne rozdziały pokazują możliwości tworzenia programów.
RRGLW Publikacja jest podzielona na trzy części. W pierwszej omówiono zagadnienia dotyczące podstaw informatyki, takie jak informacja, sprzęt, oprogramowanie, systemy operacyjne, aplikacje i komunikacja. Druga część zawiera informacje na temat technologii informatycznych i właściwego wykorzystania oprogramowania. W ostatniej części omówiono zagadnienia związane z pakietem Mathematica. Preskrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków nieinformatycznych na wszystkich uczelniach.

W edukacji wykorzystujemy screencastingi.
Przykładowy Screencasting 1024x576 z YouTube
Przykładowy Screencasting 1024x768 z YouTube

Przykładowy Screencasting 1024×576 – samoróbka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *