Arkusz kalkulacyjny w praktyce inżynierskiej

 

Arkusz kalkulacyjny w praktyce inżynierskiej to przedmiot fakultatywny. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących serwisach:

Cele przedmiotu to (za katalogiem KRK/ECTS):

[…] zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym, zautomatyzowania obliczeń i opracowania arkusza o walorach użytkowych. Studenci poznają: metody kontroli poprawności danych, importu i exportu danych do/z internetu/pliku. Zaprezentowane będą operacje przeszukiwania, wyboru, zliczania, sumowania danych oraz analiz statystycznych na selektywnych podzbiorach bazy danych. Rozwiązane zostaną zadania z matematyki finansowej. Studenci poznają podstawowe metody optymalizacji w arkuszu kalkulacyjnym w tym metody programowania liniowego oraz planowania sieciowego. Zapoznają się z elementami programowania obiektowego w języku VBA oraz tworzenia, modyfikowania i uruchamiania makr, a także wykorzystania makr we własnych programach. Język VBA wykorzystywany jest w wielu programach inżynierskich m.in. w programie AutoCad umożliwiając użytkownikowi budowanie własnych niestandardowych procedur oraz modyfikowanie standardowych. Procedury VBA oraz makra zastosowane będą do stworzenia programu (wraz z dedykowanym menu) automatyzującego obliczenia wybranego zagadnienia inżynierskiego.

 

 Posted by at 17:22

  One Response to “Arkusz kalkulacyjny w praktyce inżynierskiej”

  1. Imponujący serwis. Bardzo podoba mi się szata graficzna.

    Życzę powodzenia w dalszym prowadzeniu strony!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)