OMK

 

Jak pisze jeden z historyków od spraw informatyki na wydziale „1 marca 1988 roku, jako niezależna jednostka organizacyjna, powstał Ośrodek Metod Komputerowych, złożony z zespołu dydaktycznego i technicznego”. Mój ulubiony sfrustrowany historyk potwierdza ten fakt, choć nie podaje dokładnej daty stwierdzając jedynie że „w roku 1988 powołany został Ośrodek Metod Komputerowych”.

 Posted by at 08:41

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)