DPiWI

 

Zespół Technologii Informatycznych bardzo blisko współpracuje, zarówno na płaszczyźnie dydaktycznej jak tez naukowej i organizacyjnej z Działem Projektów i Wdrożeń Informatycznych. Wspólne działanie w tych obszarach zostały szczegółowo omówione w zakładce ZTI.

Z portalu WIL – Informatyzacja 1: Informujemy, iż dnia 1 października 2009 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Modernizacja sieci strukturalnej oraz wydziałowego centrum informatyczno – obliczeniowego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”. Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2010 roku.

Więcej na ten temat jest na prezentacji dostępnej także na portalu WIL a także poniżej.

Z portalu WIL – Informatyzacja 2: Z przyjemnością informujemy, iż dnia 4 września 2014 podpisana została umowa między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Politechniką Warszawską o dofinansowanie projektu „Rozwój i integracja platform informatycznych dla zwiększenia konkurencyjności i potencjału badawczego nauki w Polsce„. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 2.3. „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”.
Projekt w całości realizowany będzie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Więcej informacji – portal it2il.eu..

 Posted by at 13:08

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)