Posiedzenia KEJN

18 i 19 września odbyły się kolejne posiedzenia KEJN. Ukazały się jednocześnie protokoły z sierpniowych obrad KEJN. 7 sierpnia “dyskutowano także na temat konsekwencji różnic występujących pomiędzy wartościami liczby N wynikającymi z danych przedstawianych przez jednostki naukowe w ankietach jednostek naukowych wielością zatrudnienia przedstawianą we wnioskach o przyznanie dotacji na działalność statutową”. 8 sierpnia “dyskutowano nad szczegółowymi zagadnienia dotyczącymi wyboru jednostek A+ oraz procedurą rozpatrywania od strony merytorycznej ewentualnych odwołań jednostek od decyzji Ministra przyznających im kategorie naukowe”. Kolejne posiedzenia plenarne KEJN odbędą się 9 i 10 października 2013.