Możliwość fascynującej pracy!!!

Kolejny konkurs na stanowisko asystenta naukowo dydaktycznego w Zespole Technologii Informatycznych właśnie się rozpoczął. Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacyjnym Politechniki Warszawskiej a także na portalu Biura Karier. Termin składania dokumentów upływa w piątek 25 września 2015. Jeśli ktokolwiek jeszcze nie znalazł tej wymarzonej pracy w budownictwie jest możliwość podjęcia równie fascynującej pracy na uczelni. Prowadzenie zajęć dydaktycznych jest wspaniałą przygodą. Dalszy rozwój zapewnia uczestnictwo w badaniach naukowych. Startowa pensja nie jest może imponująca, ale przecież nie tylko to jest ważne. Przed laty możliwość podjęcia pracy na uczelni była pewną nobilitacją i wyróżnieniem. Dziś powiedzmy to eufemistycznie wiele się zmieniło… Praca na uczelni czeka! Także ta…