Ograniczenia…

Ograniczenia działalności uczelni do 26 kwietnia 2020 r. i nowy termin na wprowadzenie danych do POL-on. Warto się zapoznać z dokładną treścią rozporządzenia. W rozporządzeniu umożliwiono organom uczelni podejmowanie w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchwał we wszystkich sprawach, nie tylko tych niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania uczelni. To może będzie można dyplomować?