cze 232017
 

Ukazała się kolejna Uchwała Senatu dotycząca pensum. Po roku dyskusji coś się ostało z pierwotnego pomysłu. Pojawiło się tam pojęcie „obowiązki dydaktyczne nieregularne”. Czyli liczymy do pensum już nie tylko kolejne tablico-godziny…

1

Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. 1/3 brzmi bardzo obiecująco. Terminy „w szczególności” i „ustalany indywidualnie” każe mi spojrzeć na tę innowację ze stoickim spokojem.

2

 Posted by at 16:06
cze 222017
 

Kolejny raz poruszam temat centralnych i obligatoryjnych ankiet studenckich. Dla tak zwanego ustalenia uwagi kolejny raz oświadczam, że nie jestem wrogiem pytania Studentów o zdanie. Ale kolejny raz odkrywam, że wyniki tej uczelnianej ankiety to ocena moich ocen. W absolutnie wszystkich kategoriach mam ocenę poniżej średniej wydziałowej. Dlaczego? Czy jestem tak fatalnym nauczycielem akademickim? Bynajmniej. Ocena prowadzącego jest zgodna z… ocenami które wystawił! Pośredni dowód tej tezy stanowi fakt, że przeciętna ocen z mojego przedmiotu (3.39), która jest zdecydowanie niższa od końcowej średniej z całych studiów. Dokładnie tak jak przeciętna wyników moich ankiet. Jestem gotów to udowodnić w przyszłym roku obniżając kryteria wymagań na zaliczenie. Jestem gotów założyć się z każdym o każdą kwotę, że stawiając wszystkim oceny bardzo dobre nawet nie mówiąc nic o zasadach zaliczania ocena jasności kryteriów oceniania będzie bardzo dobra!
Po co o tym wszystkim pisze kolejny raz? Ta ocena z ankiet studenckich stanowi groźne narzędzie w rękach decydentów. Chociaż dydaktyce poświęcam ponad przeciętną ilość czasu mam ocenę poniżej przeciętnej bo… rzetelnie wystawiam oceny i jestem wymagający. Piękne i bolesne!

 Posted by at 11:20
cze 212017
 

Niewinna prośba Pani Dziekan abym przedstawił na radzie informację, gdzie (czyli na portalu edukacyjnym) pracownicy mają umieszczać regulaminy zaliczania przedmiotów spowodowała powstanie prezentacji sięgającej głębiej i dalej. Pozostając przy dydaktyce Studenci dziś muszą szukać informacji w pięciu lub sześciu rożnych miejscach.

  • sylabus przedmiotu – portal ects.coi.pw.edu.pl
  • informacje z dziekanatu – portal wydziałowy il.pw.edu.pl
  • końcowe oceny, protokół – usosweb.usos.pw.edu.pl
  • zapisy na konsultacje – dziekanat.il.pw.edu.pl
  • materiały dydaktyczne – pele.il.pw.edu.pl
  • materiały dydaktyczne – inne portale…

Istnieje racjonalna możliwość minimalizacji liczby portali do dwóch, ale czy komukolwiek poza mną na tym zależy? O innych sprawach typu repozytorium nie chce mi się już pisać…

 Posted by at 10:56
cze 022017
 

Drugi strzał dotyczy bliskich mojemu sercu obliczeń inżynierskich. NUSy czyli Nasi Ukochani Studenci oczywiście wszystko wiedza lepiej i najlepiej czemu dają wyraz we wszelakich ankietach. Podstawy Informatyki są oczywiście zbędne, bo nie takie rzeczy mieli w szkole. A jeśli NUSy mają problem z zaliczeniem przedmiotu to jest to tylko i wyłącznie wina prowadzącego czyli moja. No bo jak można NUSa odpytywać z wykonywania wykresu funkcji, rozwiązywania układu równań! NUS’y wiedzą lepiej co jest potrzebne do pełnej sukcesów kariery inżyniera budowlanego.
Po tej porcji oczywistych złośliwości miły konkret. Nie jestem sam. Na Politechnice Gdańskiej też mówią o obliczeniach inżynierskich… Na więcej niż jednym wykładzie… O znienawidzonym programie Mathcad też! Też do zaorania? A zamiast tego… kolorowanie drwala?

 Posted by at 08:04