Sie 212018
 

Właśnie ukazała się kolejna, już piąta wersja programu MathCAD Prime. Wśród wielu nowości na szczególną uwagę zasługuje narzędzie Chart Component. Wreszcie wykresy z programu będą się nadawały bez dodatkowej obróbki do zamieszczania w publikacjach. A swoją drogą… Jest ciągle dostępny plot. No i jest oczywiście słowo graph. Jaka jest różnica między tymi trzema terminami? I jak te różnice tłumaczyć na polski? Czy to wszystko to wykres?
PrimeChart

 Posted by at 15:53