Zdalne kształcenie

MNiSW też używa określenia kształcenie zdalne precyzując w swoim komunikacie zatytułowanym Rekomendacje MNiSW dotyczące kształcenia zdalnego o jakich formach możemy i powinniśmy myśleć. W pierwszym punkcie jest nieco kabaretowo – ” wykorzystanie istniejących na tych uczelniach narzędzi do zdalnego przekazywania wiedzy, materiałów dydaktycznych oraz specjalistów“. Narzędzia do zdalnego przekazywania specjalistów – teleportacja? Drugi punkt potwierdza, że pisząc o webinariach miałem w pełni rację. Wykorzystanie dostępnych na uczelniach platform komunikacji on-line (webinaria, wideokonferencje, wirtualne pokoje spotkań itp.) do zastąpienia zajęć odbywających się tradycyjnie w formie wykładu lub seminarium. Tak więc do roboty. Mimo soboty… Założę na portalu edukacyjnym kurs Zdolni i Zdalni i pajechali!