Kwi 232020
 

Przedłużenie o rok okresu ewaluacji działalności naukowej. Przedłużenie o rok okresu ewaluacji działalności naukowej, możliwość obrony prac doktorskich online, uelastycznienie procedur czy przeprowadzanie posiedzeń organów kolegialnych z wykorzystaniem technologii informatycznych – m.in. takie rozwiązania dotyczące nauki i uczelni wprowadza tzw. druga tarcza antykryzysowa. Druga tarcza antykryzysowa zawiera zbiór rozwiązań zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawartych w pierwszej tarczy antykryzysowej. Zasadnicza część rządowej ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa odnosi się do  wsparcia dla przedsiębiorców. Ale część przepisów dotyczy również obszaru szkolnictwa wyższego i nauki. Nowe przepisy mają usprawnić m.in. działania podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w warunkach epidemii. Egzaminy będą mogły odbywać się online. Dotyczy to zarówno egzaminów semestralnych i egzaminów dyplomowych na studiach, jak i obrony pracy doktorskiej oraz kolokwium habilitacyjnego.

 Posted by at 02:01

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)