Ocena multimediów

Po raz ostatni zadałem studentom studiów niestacjonarnych pytanie, dotyczące ich oceny multimedialnych materiałów pomocniczych do ćwiczeń. Na ankietę odpowiedzieli absolutnie wszyscy uczestniczący w przedostatnich zajęciach 24 maja 2024 r. Zgodnie z obietnicą daną Studentom upubliczniam te wyniki i co więcej przedstawię je Władzom Wydziału i Radzie Wydziału. Niestety na to, co zrobią z tą informacją mam zerowy wpływ. Jak znam życie zrobią z nią to, co doskonale robią od lat – przyjmą do wiadomości i zapewnią, że głęboko pochylą się nad problemem. Skala na osi poziomej to typowa skala Likerta. 1 to bardzo zła, niska, 5 to bardzo dobra, wysoka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *